Házirend

A Kemping házirendje

A Kemping Házirendjének betartása vendégeink nyugodt pihenése érdekében közös célunk!

Érkezés, bejelentkezés

A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként bejelentkezni. Személyes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni. Elektronikus bejelentkezés a Kempingben az érkezést megelőző, automatikusan generált emailben leírtak szerint történik.

Nem EGT-állampolgárok (Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland és Svájc) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Kempingnek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatósága, kirendeltsége részére kell továbbítania.

A regisztrált vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt viselni (megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést).

A járművek a regisztrálás után autós matricát kapnak, melyet a szélvédőre, jól látható helyre kérünk elhelyezni. Az autós matrica jogosít a Kemping területén való közlekedésre. Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra, illetve a házak mellett kijelölt parkolókba szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.

A karszalag vagy az autós matrica elvesztése vagy megrongálása esetén pótdíj fizetendő. A pótdíj mértéke: 2.000,- Ft.

A szállást vendégeink az érkezés napján 15 órától foglalhatják el.

A távozás napján üdülő- és mobilházaink 10 óráig, parcelláink és sátorhelyeink 12 óráig vehetők igénybe. A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción, és ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatások díját és az illetéket. A kijelentkezéskor kerül sor a szobák átvételére, és a kaució (lásd később) visszatérítésére.

A megadott időponttól eltérő érkezés és távozás előzetes egyeztetés alapján, a mindenkori foglaltság függvényében, felár ellenében lehetséges. A felár mértéke a Kemping mindenkori árlistája szerint kerül meghatározásra. Minden további itt tartózkodás esetén még egy napot felszámolunk.

A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a Kemping recepciójának szolgálata határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében. A kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A kempingezés helyét a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni.

Fontos tudnivalók

Nyaralása alatt legyen szíves a recepció és a portaszolgálat nyitvatartási idejét figyelemmel követni: Portaszolgálat április 27. – szeptember 30. között 0-24 óráig van nyitva, ez alatt az időszak alatt gyalogos forgalom lehetséges. A kapu este 23 és reggel 6 óra között zárva tart, ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.

 

Recepció nyitva tartás:

04.27. – 05.13. és 09.17. – 09.30.

vasárnaptól csütörtökig: 8:00-16:00 óráig
péntek, szombat: 8:00-17:00 óráig

05.14.-06.17. és 08.27.-09.16

vasárnaptól csütörtökig: 8:00-16:00 óráig
péntek, szombat: 8:00-18:00 óráig

06.18.-08.26

vasárnaptól csütörtökig: 8:00-20:00 óráig
péntek, szombat: 8:00-22:00 óráig

 

A délutáni szieszta 13-15 óráig, az éjszakai csendespihenő 23-06 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését.

A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori árlistája határozza meg), mely legkésőbb 20.00 óráig ad lehetőséget a Kemping szolgáltatásainak igénybe vételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat.

A kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. Kiskorú személyek önállóan nem jelentkezhetnek be. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek. Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Kemping nem vállal felelősséget!

18 éven aluliak a vízi eszközöket csak szülői felügyelet mellett vehetik igénybe;játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb a gyermek 14 éves koráig használhatók.

A Házirendben nem szabályozott árakra a Kemping mindenkori árlistája vonatkozik, mely a recepción kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az árlista rendelkezéseit kell alapul venni.

Háziállatok a kempingben

A kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett. A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori árlistája tartalmazza. Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni! Póráz használata kötelező! Háziállatok recepcióra, üdülő- és mobilházakba, közösségi- és vendéglátóipari helyiségekbe, játszótérre, strandra, Balatonba, medencébe NEM vihetők! Az állatok csak a piktogrammal megjelölt helyen fürdethetők. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!

Karbantartás / berendezések

A vendég kötelezettsége a lakóegység felszerelési tárgyai ellenőrzése. Ha eltérést, hiányt tapasztal, kérjük azonnal jelezze! Reklamációt utólag nem fogadunk el!

A kemping területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést von maga után. A házak felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás, illetve a szobák átrendezése szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Kemping felelősséget nem vállal!

Kérjük Önöket, hogy a felszerelési tárgyakat csak a kemping területén belül használják. Szabadtéri sütés, főzés esetén az ehhez szükséges eszközöket kérjük a használat után a házakba visszavinni! Amennyiben a lakóegységhez tartozó tárgyakat azokból elviszi, kérjük, hogy vigye oda vissza, legkésőbb a kijelentkezésig. A hiányzó berendezési és felszerelési tárgyakért kártérítés fizetendő.

A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően. Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal.

 

Biztonság

Kempingünk egész területére vonatkozik a tűzrakási és tűzgyújtási tilalom. Nyílt láng használata TILOS! Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével.

A kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk! Értéktárgyaikat a recepción található széfjeinkben helyezhetik el. A széf csak a recepció nyitva tartási idejében érhető el! Ne felejtkezzen el értékei védelméről; kérjük a szálláshelyek nyílászáróit zárva tartani!

A kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!

Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti.

A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a recepción, úgyszintén a menekülési terv, amely az egyes lakóegységekben is elhelyezésre került.

Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Kemping személyzetét.

A Kemping szolgáltatásainak igénybe vétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetés-szerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.

A medence és a csúszda használatára vonatkozó szabályok az eszközök mellett kerültek elhelyezésre.

 

Környezetvédelem

Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.

A kemping területén szemetelni TILOS; kérjük Önöket, hogy szálláshelyüket és környékét szíveskedjenek rendben és tisztán tartani! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el. Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el. A kihelyezett hulladéktárolók a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal vannak ellátva, ezekbe más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem…stb.) leadásáról érdeklődjön a recepción.

Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a recepción!

Kérjük óvják a kempingben található növényeket, bokrokat. Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre! Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve az elősátor rögzítő köteleit NE kössék a fák ágaihoz! SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!

Az érzékeny természet védelme különösen fontos a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj használata súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, lehetőség szerint használjanak minél kevesebb napolajat, hozzájárulva a tó vízminőségének megőrzéséhez.

A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!

 

Strand

A strandot a fürdőzők csak saját felelősségre használhatják.

A szabadvizeken való fürdőzés szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza: „TILOS fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig.”

A vízparttól számított 10 méteres körzet strandterület, így lakókocsival, sátorral ezen a szakaszon belül nem tartózkodhatnak.

A hattyúk és kacsák etetése egészségügyi okokból SZIGORÚAN TILOS!

5 db 50×50 cm-es, henger alakú bója jelzi a fürdőhely határait. A mélyvíz kezdetét 120 cm vízmélységnél 3 db mélységjelző bója jelzi.

A Kemping területén a közösségi helyiségekbe, vízpartra, vízbe, játszótérre, sportterületre állatot bevinni tilos, valamint tilos az állatot a kemping területén magára hagyni, még pórázon is.

A strand területén horgászni tilos.

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A fürdőhelyen 10 év alatti gyermek egyedül nem tartózkodhat. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek.

Április 1-től október 31-ig viharjelző szolgálat működik. Működését külön tábla ismerteti, melynek jelzéseit mindenki köteles figyelembe venni, és ennek megfelelően cselekedni.

A fürdőhelyre gépjárművel behajtani tilos.

A parti napozóterületen a szokásos tevékenységek (napozás, sport, játék) folytathatók, az ezeket zavaró és a környezetet károsító tevékenység tilos.

A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni.

A partvédőmű köveiről ugrálni szigorúan tilos és veszélyes.

A fürdőhely területére kizárólag a fürdéssel kapcsolatos, megszokott, másokat nem zavaró, és a környezetet nem szennyező vagy károsító anyagok vihetők be.

A fürdőhelyet nem látogathatja:

  • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő
  • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő
  • nagy kiterjedésű kóros elváltozással súlytott
  • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy.

 

A fürdővíz minőségéről a kemping folyamatosan tájékoztatja a vendégeket. A vízminőséget ellenőrzi: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Decentrum, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A fürdőhely higiéniás kiszolgáló létesítményei a kemping vizesblokkjában találhatók. A vizesblokkok folyamatosan nyitva tartanak. A vizesblokkokban a takarítás és a fertőtlenítés folyamatos, a munkákat a személyzet a vonatkozó előírások betartásával végzi.

A vizesblokkok vizes szerelvényei ivóvízzel működnek.

A szennyvíz és csapadékvíz a bekötött hálózati szennyvízcsatornán keresztül távozik.

A fürdőhely megfelelő előkészítését, annak folyamatos gondozását a Kemping személyzete végzi.

A szelektív és vegyes hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények szolgálnak, ezek rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik. Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása előszezonban heti 1, főszezonban min. 2 alkalommal történik, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

Elsősegély nyújtó hely: recepció, porta, vízimentő. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

Fürdeni, a vízben vagy a napon tartózkodni mindenki a saját felelősségére köteles, azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti.

 

Horgászat

A Kemping területén horgászni csak a kijelölt helyen lehet. A horgászat engedélyezett helyét a kempingvezető jelöli ki. A kijelölt helyről felvilágosítást a Kemping recepcióján kérhet.

A horgászat szabályait a balatoni horgászrend tartalmazza, melyről a Siófoki Horgászegyesület honlapján tájékozódhat.

Az érvényes horgászengedélyt a kempingvezető kérésére be kell mutatni.

A horgászat nem járhat más vendégek pihenésének megzavarásával.

A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Halat a vízparton, vagy a vízben tisztítani nem lehet, vízparton kizárólag csak ott tisztítható, ahol erre kijelölt hely van. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali- maradékot, vagy más hulladékot a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a vízparton nincs erre a célra kialakított szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges és a helyi horgászrendben esetleg meghatározott mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a partvédelmi létesítmények megbontása.

A horgász sötétedés után – ha közvilágítás nincs azon a területen – köteles horgászhelyét folytonosan és jól látható módon megvilágítani.

További információt az alábbi honlapon találnak a horgászat rendjéről: http://www.khesz.hu/node/736

 

Dohányzás

Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését üdülő- és mobilházainkban, közösségi helyiségekben és a recepción.

 

Fotózás, képek készítése

A Kempingben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Kemping területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Kemping megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Kemping adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).

Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

 

Elsősegély / orvosi ellátás

Orvosi ügyelet Siófok településen működik, a recepción ezzel kapcsolatban kaphat tájékoztatást. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak. Elsősegélyláda a recepción, a portán, a medencénél és a vízimentőszolgálatnál található.

Az ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112.

 

Ami a kempingben nem megengedett

A kempingezés szokásos rendjének, írott és íratlan szabályainak megsértése

Másokat zavaró tevékenység folytatása (Látvány, megjelenés, zaj.)

A csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.

A kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.

Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.

A Kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Kemping vezetőségének engedélye nélkül.

 

Vendégeink érdekében

A vendégek rendelkezésére áll a Kemping Recepcióján a széfszolgáltatásunk, melynek igénybevétele ingyenes. A Kemping az itt elhelyezett tárgyakért természetesen teljes felelősséget vállal. Az egyes lakóegységekben elhelyezett értékekért a Kemping nem tud felelősséget vállalni.

A kemping teljes személyzete jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.

Amennyiben a Kemping valamely szolgáltatásával, vagy más kempingezők viselkedésével kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt a recepción teheti meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a reservation@mirabella.hu címen

A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és a számla rendezése után a kemping azonnali elhagyására szólíthat fel.

Kérjük Önöket tartsák be a házirendet annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk!

Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!
Kemping Vezetősége

Aranypart Camping

8600 Siófok, Szent László u. 185.
Email: reservation@aranypartcamping.hu

Aranypart Camping

8600 Siofok, Szent László u. 185.
Email: reservation@aranypartcamping.hu