Házirend

 

 A Kemping Házirendje

A Kemping Házirendjének betartása vendégeink nyugodt pihenése érdekében közös célunk!

 

Érkezés, bejelentkezés

A Kemping területére érkező vendégek a szálláshely elfoglalása előtt kötelesek személyenként és személyesen bejelentkezni. Fényképes okmányaikat regisztráció céljából munkatársainknak szíveskedjenek felmutatni: ez a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kötelező, ettől nem tudunk eltekinteni.

A korábbi on-line check-in lehetősége így nem biztosított.

Nem EGT-állampolgárok (Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia, Izland és Svájc) esetében a jogszabályok (2007. évi II. törvény, és a 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet) által megkívánt adattartalmat kell megadni. Ezen adatokat a Kempingnek az idegenrendészeti hatóság részére kell továbbítania.

  • A parcellákat vendégeink az érkezés napján 12.00 órától foglalhatják el.
  • A mobilházakat/üdülőházakat vendégeink az érkezés napján 15.00 órától foglalhatják el.
  • A sátorhelyeket vendégeink az érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el.

A bejelentkezett vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek a Kempingben tartózkodásuk ideje alatt viselni, megkönnyítve a Kemping területére történő beléptetést, és annak ellenőrzését, hogy jogosultak a Kemping területén tartózkodni. A karszalag elvesztése vagy megrongálása esetén pótdíj fizetendő.

A karszalag nélkül a Kemping területén tartózkodókat a Kemping munkatársai és az őrző-védő szolgálat tagjai felhívhatják arra, hogy ott-tartózkodásukat megfelelően igazolják. Ennek nem teljesítése esetén a karszalag nélkül a Kempingben tartózkodóknak a Kemping területét el kell hagyniuk.

A távozás napján üdülő- és mobilházaink 10.00 óráig, parcelláink 11.00 óráig, sátorhelyeink 13.00 óráig vehetők igénybe, és vendégeink a távozás napján 20.00 óráig tartózkodhatnak a Kemping területén, és vehetik igénybe az ott elérhető szolgáltatásokat.

A megrendelt szolgáltatások díját (beleértve a szállásdíjat és az idegenforgalmi adót) érkezéskor kell megfizetni, illetve a helyszínen igénybe venni kívánt szolgáltatások díját is előre kérjük rendezni.

A Kemping végleges elhagyása előtt vendégeinknek ki kell jelentkeznie a Recepción!

A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a Kemping Recepciójának szolgálata határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében.

A sátras kempingezés csak az erre kijelölt területen megengedett. A sátras kempingezés helyét vagy az igénybe vett parcellát a recepciós szolgálat jóváhagyásával lehet megváltoztatni.

Nem a kijelölt helyen történő kempingezés, illetve további parcellák jogosulatlan használata esetén a biztonsági szolgálat, illetve a Kemping recepciójának szolgálata jogosult felszólítani a vendéget, hogy a számára kijelölt helyet foglalja el. Amennyiben ezt egyszeri felszólításra nem teljesíti a vendég, abban az esetben Kemping jogosult a területről kiutasítani, illetve a vendég általi többlethasználat díját a mindenkori Ártáblázat szerint kiszámlázni.

 

Gépjárművek

A Kempingben automatizált rendszámfelismerő-rendszer működik. A járművel érkező vendégek a Recepción történt előzetes regisztrációt követően hajthatnak be a Kemping területére, és azt akkor hagyhatják el, amennyiben aktuális kifizetéseiket rendezték. A távozás napján 20.00 óráig tartózkodhat a regisztrált jármű a Kemping területén, amely nem mentesít a szálláshelyről való kiköltözés alól. Ezúton is felhívjuk a Kedves Vendégeink figyelmét, hogy amennyiben ezen időpontot követően hagyják el a Kemping területét, akkor az aktuális árlista szerinti napijegy összegét meg kell téríteniük! Amennyiben pedig más naptári napon távozna a jármű a Kemping területéről, akkor az aktuális szállásdíjat is kénytelenek vagyunk felszámítani.

Kérjük vendégeinket, hogy a gépkocsikkal csak saját parcellájukra, illetve a házak mellett kijelölt parkolókba szíveskedjenek beállni! A Kemping területén a KRESZ szabályai érvényesek: TILOS az ittas vezetés; járművel való közlekedés maximum 5 km/h sebességgel megengedett.

Amennyiben a gépjárművel jogosulatlanul használnak további parcellát parkolás céljából, abban az esetben pótdíjként az elfoglalt parcella aktuális napi alapdíját kötelesek kifizetni.

 

Fontos tudnivalók

A Recepeció a Kemping nyitásától annak zárásáig (általában április közepétől szeptember végéig) között 0-24 óráig van nyitva.

A kapu este 23.00 és reggel 06.00 óra között zárva tart, ezalatt a járművel való közlekedés csak különösen indokolt esetben lehetséges.

A délutáni „szieszta” 13.00 – 15.00 óráig, az éjszakai csendespihenő 23.00 – 06.00 óráig tart. Ezen időszakok alatt a többi vendég zavartalan pihenése érdekében kérjük a hangoskodás mellőzését.

Az éjszakai csendespihenő megsértőit, illetve a rendbontókat, károkozókat a Kemping vezetősége jogosult – egyszeri felszólítást követően – a Kemping területéről kiutasítani.

A Kemping területéről való kiutasítás esetén a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

A Kempingbe látogatóként érkező rokonok, ismerősök látogatójegyet kell, hogy vásároljanak (ennek mindenkori mértékét a Kemping mindenkori Árlistája határozza meg), mely legkésőbb 20.00 óráig ad lehetőséget a Kemping szolgáltatásainak igénybevételére. A Kempingbe látogató vendég kizárólag a kijelölt parkolóhelyen parkolhat, parkolási díj ellenében.

 

Kempingünk rendezvényeknek is otthont ad. Ezekről mindig tájékoztatjuk vendégeinket a Recepción kihelyezett információs táblán. Ennek függvényében változhat ezen esetekben a csendes pihenő időpontja, illetve lehetnek a megszokottól eltérő, erősebb hanghatások (pl. zene)! Kérjük szíves megértésüket!

 

18 évek aluliak

A Kempingben 18. életévét be nem töltött személyek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Csoportos nyaralás esetén a kiskorúakért a kísérő pedagógusok, nagykorú csoportvezetők felelnek.

Kiskorú személyek a Kempingbe önállóan csak írásos szülői engedéllyel jelentkezhetnek be.

Az életkor megadása nélkül on-line foglaló és érkező kiskorúakért a Kemping nem vállal felelősséget!

18 éven aluliak a vízi eszközöket csak felnőtt felügyelete mellett vehetik igénybe.

A játszótéri eszközök 50 kg-ig vagy legfeljebb 14 éves korig használhatók.

 

Háziállatok a kempingben

A Kempingbe csak békés természetű, félelmet nem keltő állatok hozhatók be, fizetési kötelezettség mellett.

A háziállatokra vonatkozó térítési díjakat a Kemping mindenkori árlistája tartalmazza.

Házikedvencei oltási könyvét hozza magával, melyet kérésre be kell mutatni!

Póráz használata kötelező!

Háziállatok közösségi- és vendéglátóipari helyiségekbe, játszótérre, strandra, a Balatonba, medencébe NEM vihetők!

Az állatok csak a piktogrammal megjelölt helyen fürdethetők. Az állattartók kötelesek kedvenceik után rendet tartani!

Négylábú vendégeink külön díj ellenében tartózkodhatnak az parcellákon, sátorhelyeken, valamint az üdülő- és mobilházakban. Mobilházak/üdülőházak igénybevétele esetén extra takarítási díj is fizetendő a háziállatok tartózkodása miatt.

A Kemping területén a közösségi helyiségekbe, vízpartra, vízbe, játszótérre, sportterületre állatot bevinni tilos, valamint tilos az állatot a Kemping területén magára hagyni, még pórázon is.

 

Karbantartás / berendezések

Kérjük vendégeinket, hogy a lakóegység felszerelési tárgyait ellenőrizzék! Ha eltérést, hiányt tapasztal, kérjük azonnal jelezze! Reklamációt utólag nem fogadunk el!

A Kemping területén található szállásokat, berendezési és felszerelési tárgyakat rongálni TILOS! A szándékos rongálás vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést, valamint a Kempingből való kiutasítást von maga után.

A házak felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás, illetve a szobák átrendezése szigorúan tilos! Az ebből fakadó cselekményekért a Kemping felelősséget nem vállal! Bármilyen műszaki megoldás iránti igényt, kérjük a Recepción jelezzék! Munkatársaink a lehető leggyorsabban a segítségükre lesznek.

Kérjük Önöket, hogy a felszerelési tárgyakat csak a Kemping területén belül használják, azokat nem szabad a Kempingből kivinni – átmeneti jelleggel sem.

Szabadtéri sütés, főzés esetén az ehhez szükséges eszközöket kérjük a használat után a házakba visszavinni! Amennyiben a lakóegységhez tartozó tárgyakat azokból elviszi, kérjük, hogy vigye oda vissza, legkésőbb a kijelentkezésig. A hiányzó berendezési és felszerelési tárgyakért kártérítés fizetendő.

A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. Valamennyi berendezést és a felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, rendeltetési céljuknak megfelelően. Az ettől eltérő használatból fakadó bármilyen sérülésért vagy kárért a Kemping nem vállal semmilyen felelősséget, az ebből fakadó károkat a károkozónak kell megtérítenie.

Tilos azon elektromos berendezések használata (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés és hasonlók), melyek nem felelnek meg a szabványoknak. A rendeltetés-ellenes, valamint a szabványnak nem megfelelő eszközök használatából származó károkért a Kemping felelősséget nem vállal, az ebből fakadó károkat a károkozónak kell megtérítenie.

 

Biztonság

Tüzet rakni, bográcsozni csak az arra kijelölt helyen szabad, a tűzrendészeti szabályok betartásával és a Kempingvezető előzetes engedélyével. A szabályok be nem tartásából fakadó károk megtérítésére a károkozó köteles.

A grillezés a Kemping területén megengedett, azzal, hogy figyelembe kell venni a békés együttélés szabályait, és gondoskodni kell annak végleges eloltásáról, ártalmatlanításáról és a keletkező hulladék biztonságos elhelyezéséről. A szabályok be nem tartásából fakadó károk megtérítésére a károkozó köteles.

A Kemping területén elhagyott értékekért felelősséget NEM vállalunk! Értéktárgyaikat a Recepción található széfjeinkben helyezhetik el.

Ne feledkezzen el értékei védelméről; javasoljuk a szálláshelyek nyílászáróit zárva tartani, amennyiben nem tartózkodnak annak közelében! Felhívjuk a figyelmüket, hogy értéktárgyaik védelméről első sorban Önöknek kell gondoskodni, és e körben javasoljuk utas- és vagyonbiztosítás előzetes megkötését.

A Kemping elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak stb.); tűz, fertőzések és betegségek, bűncselekményből, vagy szabálysértésből fakadó, valamint a terrorista cselekmények által okozott károkért NEM vállal felelősséget!

Az elektromos energiaellátó berendezésre (elosztó szekrény) való rákapcsolást és lekapcsolást kizárólagosan a Kemping felhatalmazott személye végezheti.

A Kemping Tűzvédelmi Szabályzata megtekinthető a recepción, úgyszintén a Menekülési Terv, amely az egyes lakóegységekben is elhelyezésre került.

Elsősegély-nyújtás a Recepción és a kijelölt elsősegélynyújtási helyeken vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, kérjük, értesítse a Kemping személyzetét.

A Kemping szolgáltatásainak igénybevétele mindenkinek a saját felelősségére történik. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a rendeltetés-szerű használatra, és arra, hogy 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatnak bizonyos eszközöket, berendezéseket.

A medence és a csúszda használatára vonatkozó szabályok az eszközök mellett kerültek elhelyezésre.

 

Környezetvédelem

Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme.

A Kemping területén szemetelni TILOS; kérjük Önöket, hogy szálláshelyüket és környékét szíveskedjenek rendben és tisztán tartani! Gondoljanak a következő vendégekre is, szálláshelyüket távozáskor tisztán hagyják el! Kérjük a hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekben helyezzék el!

A kihelyezett hulladéktárolók a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratokkal vannak ellátva, ezekbe más jellegű hulladék NEM helyezhető! A veszélyes hulladék (pl.: elhasznált akkumulátor, szárazelem stb.) leadásáról érdeklődjön a Recepción.

A szelektív és vegyes hulladék gyűjtésére szemétgyűjtő edények rendszeres fertőtlenítése az előírásoknak megfelelően történik.

Kötelező a hulladék, illetve szemét ezen gyűjtőedényekben való elhelyezése. A hulladék elszállítása előszezonban heti 1, főszezonban min. 2 alkalommal történik, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

Amennyiben járművéből benzin- vagy olajfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze a Recepción!

Kérjük óvják a Kempingben található növényeket, bokrokat! Ágaikat, hajtásaikat ne törjék, ne vágják le (amennyiben ezek zavarnák Önt, kérjük szóljon a Recepción), a csemetéket ne tapossák le, parkolás során figyeljenek a parkolót szegélyező növényekre!

Kérjük, hogy a ruhaszárító köteleket, illetve a(z elő)sátor rögzítő köteleit NE kössék a fák ágaihoz!

SZIGORÚAN TILOS a fákba szöget verni, ételmaradékot, szennyező anyagot a növényzetre önteni. Árkot, gödröt ásni ideiglenes jelleggel sem megengedett!

Az érzékeny természet védelme különösen fontos a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj-használata súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, lehetőség szerint használjanak minél kevesebb napolajat, hozzájárulva a tó vízminőségének megőrzéséhez!

A lakóautót használó vendégek a szennyvizet az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leengedniük!

 

Strand

A strandot a fürdőzők csak saját felelősségre használhatják. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Aranypart Kempingben a vendégeink a bárki által szabadon látogatható szabadstrandot használhatják.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szabadstrand felé nyitva álló kijáratokat biztonsági okokból éjszakára lezárjuk. Ez az évben a sötétedés időszakához kapcsolódik. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ezt követően csak a Kemping főbejárata használható. A Kemping kerítésén természetesen ebben az esetben is tilos átmászni!

A szabadvizeken való fürdőzés szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet szabályozza

„TILOS fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig.”  

A vízparttól számított 10 méteres körzet strandterület, így lakókocsival, sátorral ezen a szakaszon belül nem tartózkodhatnak. 

A hattyúk és kacsák etetése egészségügyi okokból (első sorban az állatok érdekében) SZIGORÚAN TILOS! 

5 db, 50×50 cm-es, henger alakú bója jelzi a fürdőhely határait. A mélyvíz kezdetét 120 cm vízmélységnél 3 db mélységjelző bója jelzi. 

A Kemping területén horgászni tilos. Ezen rendelkezés megsértői a Kemping vezetősége jogosult – egyszeri felszólítást követően – a Kemping területéről kiutasítani. 

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tartózkodhat a vízben. A gyermekért a szülők, a felnőtt kísérők felelősek. 

Felhívjuk a vendégeink figyelmét, hogy a Balatonnál április 1-től október 31-ig viharjelző szolgálat működik. Működését külön tábla ismerteti, melynek jelzéseit mindenki köteles figyelembe venni, és ennek megfelelően cselekedni. Kérjük, fokozottan figyeljék a viharjelzést, és hagyják el a víz területét, amennyiben erre utaló jelzést észlelnek! 

A fürdőhelyre gépjárművel behajtani tilos. 

A parti napozóterületen a szokásos tevékenységek (napozás, sport, játék) folytathatók, az ezeket zavaró és a környezetet károsító tevékenység tilos. 

A fürdőhelyen tartózkodás során a saját és mások testi épségére mindenkinek kötelező ügyelni. 

Mindenki a saját felelősségére fürödhet, tartózkodhat a vízben vagy a napon, azzal, hogy mások testi épségét vagy egészségét, pihenését nem zavarhatja vagy veszélyeztetheti. 

A partvédőmű köveiről ugrálni szigorúan tilos és veszélyes! 

A fürdőhely területére kizárólag a fürdéssel kapcsolatos, megszokott, másokat nem zavaró, és a környezetet nem szennyező vagy károsító anyagok vihetők be. 

A fürdőhelyet nem látogathatja:

  • lázas-, gyomor-, bélrendszeri és fertőző bőrbetegségben szenvedő,
  • görcsös állapottal vagy eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő,
  • nagy kiterjedésű kóros elváltozással sújtott,
  • ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy.

A fürdővíz minőségéről a Kemping folyamatosan tájékoztatja a vendégeket. A vízminőséget ellenőrzi: Synlab Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Balaton u.19.

A fürdőhely higiéniás kiszolgáló létesítményei a Kemping vizesblokkjában találhatók. A vizesblokkok folyamatosan nyitva tartanak. A vizesblokkokban a takarítás és a fertőtlenítés folyamatos, a munkákat a személyzet a vonatkozó előírások betartásával végzi.

A vizesblokkok vizes szerelvényei ivóvízzel működnek. A szennyvíz és csapadékvíz a bekötött hálózati szennyvízcsatornán keresztül távozik.

A fürdőhely megfelelő előkészítését, annak folyamatos gondozását a Kemping személyzete végzi.

Elsősegély nyújtó hely: Recepció, Porta, vízimentő. A segélynyújtó helyen mentődoboz áll rendelkezésre. A segélyhelyről a további segélyszervezetek telefonon történő elérése térítésmentesen vehető igénybe. A segélytelefonszámok (104: mentők, 112: Általános segélyhívó) jól látható helyen kifüggesztésre kerültek.

 

Dohányzás

Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük a dohányzás mellőzését üdülő- és mobilházainkban, közösségi helyiségekben és a recepción.

Kérjük dohányzó vendégeinket, hogy fokozottan ügyeljenek a nemdohányzókra! Ennek érdekében a csikket, egyéb hulladékot – tűz- és környezetvédelmi okokból – megfelelő módon helyezzék el a szeméttárolóban, hogy a Kemping mind esztétikai, mind biztonsági szempontból megfelelhessen elvárásaiknak.

 

Fotózás, képek készítése

A Kempingben fotó- és videófelvételek csak úgy készülhetnek, ha az azon szereplő személyek ebbe beleegyeztek. Minden vendégünk figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Kemping területén megrendezésre kerülő eseményeken, rendezvényeken a Kemping megbízottai jogosultak kép- és hangfelvételek készítésére. Ezen személyeknek erre a Kemping adott felhatalmazást, annak érdekében, hogy az elkészült felvételeket marketing célból felhasználja. Igyekszünk úgy eljárni, hogy a lehető legkevésbé legyen bárki és bármi beazonosítható, de ezt teljes mértékben nem tudjuk elkerülni. Ezért a Házirend elfogadásával egyidejűleg úgy tekintjük, hogy ezen felvételek elkészítése ellen nem emelt kifogást. Természetesen mind a felvételek készítésekor, mind azok felhasználása során bármikor megtilthatja az Önt ábrázoló képek további felhasználását (ez esetben azokat vagy eltávolítjuk, vagy technikai eszközzel Önt felismerhetetlenné tesszük).

Felhívjuk a figyelmét, hogy drónok, egyéb távirányítású repülő eszközök használata a Kemping területén vagy annak „légterében” nem megengedett.

Elsősegély / orvosi ellátás

Orvosi ügyelet Siófok településen működik, a Recepción ezzel kapcsolatban kaphat tájékoztatást. Kollégáink az esetlegesen felmerülő problémák kapcsán segíteni tudnak.

Elsősegélyláda a Recepción, a Portán, a medencénél és a vízi mentőszolgálatnál található.

Az ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112. Mentők: 104.

 

Ami a Kempingben nem megengedett

A kempingezés szokásos rendjének, írott és íratlan szabályainak megsértése.

Másokat zavaró tevékenység folytatása (látvány, megjelenés, zaj stb.)

A csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.

A Kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amelyek mások testi épségét veszélyeztethetik, mások nyaralását vagy közízlést zavarhatják.

Olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek vagy személyek megsértését eredményezhetik.

A Kempingben tilos autót mosni, motorolajat cserélni és hasonló tevékenységet végezni a Kemping vezetőségének engedélye nélkül.

Amennyiben valamely vendégünk olyan magatartást tanúsít, amely mások pihenését nagy mértékben zavarja, vagy a Kemping vagy mások javaiban kárt okoz, és ezt felszólítás után sem hagyja abba, akkor rendőri intézkedést kérünk. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott vendéget a Kempingből kiutasítsuk. Ebben az esetben a már megfizetett díjakat nem térítjük vissza.

 

Vendégeink érdekében

A vendégek rendelkezésére áll a Kemping Recepcióján a széfszolgáltatásunk, melynek igénybevételéért a Recepción elhelyezett ártábla szerinti díj fizetendő. A Kemping az itt elhelyezett tárgyakért természetesen teljes felelősséget vállal. Az egyes lakóegységekben elhelyezett értékekért a Kemping nem tud felelősséget vállalni.

A Kemping teljes személyzete jogosult a Házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégek figyelmét erre felhívni.

A Házirendben nem szabályozott árakra a Kemping mindenkori Árlistája vonatkozik, mely a recepción kerül elhelyezésre. Eltérés esetén valamennyi esetben az Árlista rendelkezéseit kell alapul venni.

A változó jogszabályi környezet betartására mindenkor gondot fordítunk. Ez vonatkozik a mindenkori egészségügyi és járványhelyzettel kapcsolatos szabályozására is.

Amennyiben a Kemping valamely szolgáltatásával, vagy más kempingezők viselkedésével kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt a recepción teheti meg személyesen, a Vásárlók Könyvébe való bejegyzéssel, vagy e-mailben a reservation@aranypartcamping.hu címen.

Kérjük Önöket tartsák be a házirendet annak érdekében, hogy minden vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk!Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést kívánunk!

A Kemping Vezetősége 

X